معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی:
امام خمینی (ره) به نهضت اسلامی ایمانی راسخ داشتند

معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی امام راحل فرمودند سربازان من در گهواره‌اند به این دلیل بود که ایشان به انقلاب و نهضت اسلامی ایمان راسخ داشتند.

خبرگزاری فارس: امام خمینی (ره) به نهضت اسلامی ایمانی راسخ داشتند

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، علی حسینی‌تاش ظهر امروز در همایش رابطه مدیریت با علوم اسلامی که در تالار همایش‌های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم برگزار شد با بیان اینکه رابطه مفهومی میان مدیریت و علوم اسلامی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد اظهار داشت: البته اگر بخواهیم رابطه وجودی را مورد بحث قرار دهیم باید از ماهیت آنها سخن بگوییم.

وی افزود: نوع مدیریت ماهیت آن را مشخص می‌سازد؛ این ماهیت با توجه به مدیریت در علم یا در نظر گرفتن آن به عنوان یک دانش متفاوت است.

معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اگر مدیریت را به عنوان امری جهان‌شمول در نظر بگیریم آنچه اعم است را باید مورد بررسی قرار دهیم خاطرنشان کرد: امروز در جهان مدیریت در مدرنیته را به عنوان ماهیت مدیریت در نظر می‌گیرند و این نگاه و تعریف کنترلی جهان‌شمول را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دو منطق اساسی در اینجا قابل بررسی هستند؛ منطق به عمل آوردن نخستین مورد است چون ماهیت مدیریت مبتنی بر نگاهی به جهان است که انسان دنیای خودش را می‌سازد.

حسینی‌تاش گفت: در منطق ذکر شده آدمی می‌تواند آنچه را می‌خواهد جنبه عینی ببخشد و مدیریت هم نقش کارگزاری چنین اراده‌هایی را بر عهده دارد زیرا انسان در این رویکرد بر طبیعت و جهان پیرامون مسلط است.

معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی کمیت را دومین منطق دانست و تصریح کرد: شرط امکان مدیریت در اینجا آن است که بگوییم همه خوبی‌ها را می‌توان در مقام مقایسه با یکدیگر قرار داد زیرا مدیریت یعنی ساختن آنچه مطلوب است و بنابراین باید میان خوب‌ها مقایسه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه علوم اسلامی مجموعه‌ای از دانش‌ها هستند که با جامعه اسلامی نسبت وثیقی دارند گفت: به این ترتیب که این علوم باید در خدمت اسلامی شدن جامعه قرار گیرند.

حسینی‌تاش رابطه میان ولایت و مدیریت اسلامی را مورد توجه قرار داد و عنوان داشت: فرق اصلی اینجاست که ولایت متوجه تناسب و مدیریت متوجه پیامدهاست یعنی مدیریت مأمور به نتیجه است.

معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: با توجه به سابقه تمدنی بسیاری از علوم، هیچ دانشی با علوم گذشته خود بی‌ ارتباط نیست و نمی‌توان آنها را منقطع از یکدیگر دانست.

وی با اشاره به تاثیرگذاری مسلمانان بر تمدن بشری گفت: مدیریت اسلامی هم در ارتباط با مدیریت مسلمانان در دوره‌های گوناگون تاریخی است.

حسینی‌تاش با بیان اینکه نمی‌توان در یک جهان با منطق جهانی دیگر به بحث پرداخت یا با جهشی به جهان دیگر برسیم تصریح کرد: تفکر مدرن، انسان را مسلط بر طبیعت می‌داند و مدیریت هم از همینجا نشأت می‌گیرد.

معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بر اساس رویه موجود در جهان انسان سعادتمند نتیجه مدیریت کنونی نیست ابراز داشت: اسلام با نگاهی سعادت‌محور به انسان می‌نگرد و می‌خواهد همه خوشبخت شوند بنابراین اگر هیچ انتقادی به مدیریت موجود در عرصه جهانی نداشته باشیم دچار تناقض خواهیم شد.

وی ادامه داد: عمل بر اساس ایمان به این معنا نیست که به جهانی دیگر می‌خواهیم برسیم؛ انسان مومن امری را به عنوان حقیقت مطلق می‌پذیرد و تکالیفش را با توجه به آن انجام می‌دهد زیرا عقیده دارد حق همین است.

حسینی‌‌تاش خاطرنشان کرد: وقتی امام راحل فرمودند سربازان من در گهواره‌اند به این دلیل بود که ایشان به انقلاب و نهضت اسلامی ایمان داشتند.